Předběžný program Světového dne mládeže 2008

Je stále příliš brzy, abychom plánovali události a program SDM 2008 detailně, ale alespoň vám nastíníme hlavní události.

10.7.-14.7. 2008 Dny v diecézích (Pro české poutníky bude předprogram v diecézi Melbourne)
15.7. - 20.7. 2008 Setkání v Sydney - Festival mladých, Pouť a vigilie s papežem

Pondělí 14.7.
registrace
Úterý 15.7.
zahajovací mše svatá celebrovaná Georgem kardinálem Pellem na přivítanou; následuje koncert
Středa 16.7 - Pátek 18.7.
ráno: katechetické besedy
odpoledne a večer: festival
Čtvrtek 17.7.
večer: přílet a přivítání Svatého otce
Pátek 18.7.
večer: křížová cesta; znovuprožití a ztvárnění utrpení a smrti Ježíše Krista
Sobota 19.7.
pouť na místo, kde se bude konat závěrečná mše svatá; vigilie se Svatým Otcem a nocleh pod širým nebem
Neděle 20.7.
závěrečná mše svatá a závěrečné události

Bude také rozmanitá nabídka podpůrných programů a událostí ("Dny v diecézi", "Festival mládeže", "Pouť kříže SDM a ikony Panny Marie", "Expo Povolání", aj.). Více informací najdete časem na stránkách www.wyd2008.org.

Prosíme o finanční podporu, abychom mohli všem nabídnout dotovanou cenu 40.000,-Kč.
Děkujeme. Č.ú: ČSOB 150369794/0300, var. symbol: 88890000.