Bylo vybráno Sydney!

"A nyní, když živá přítomnost Vzkříšeného Krista v našem středu živí naší víru a naději, je mi potěšením, že mohu oznámit, že další Světový den mládeže se bude konat v Sydney, v Austrálii, v roce 2008. Svěřujeme budoucí směřování mladých lidí celého…