"A nyní, když živá přítomnost Vzkříšeného Krista v našem středu živí naší víru a naději, je mi potěšením, že mohu oznámit, že další Světový den mládeže se bude konat v Sydney, v Austrálii, v roce 2008. Svěřujeme budoucí směřování mladých lidí celého světa mateřskému vedení Nejsvětější Panně Marii." 
Papež Benedikt XVI, 21. srpna 2005

Jak nás potěšila tato slova v srpnu 2005, když papež Benedikt XVI. oznámil, že Sydney bude hostitelem XXIII. světového dne mládeže. Oznámení se uskutečnilo v Kolíně nad Rýnem na závěr oslav XX. světového dne mládeže.

Takto začala neuvěřitelná tříletá cesta plánování, příprav a očekávání Sydney, Austrálie a mládeže z celého světa. Datum konání (od úterý 15. července do neděle 20 července 2008) bylo ustanoveno a předběžný program, který také najdete na těchto stránkách, byl vypracován, bylo vytvořeno logo, webová pouť zvaná "ePILGRIMAGE" je na cestě a kříž s ikonou Panny Marie byli předány v Římě.

Světový den mládeže 2008 bude první příležitostí, kdy papež Benedikt XVI. navštíví Austrálii a my se velice těšíme na to, že ho přivítáme v "Jížní zemi Ducha svatého". 
(Apoštolská exhortace, Ecclesia in Oceania, Jan Pavel II., 22. listopadu 2001)

Prostřednictvím zkušenosti Světového dne mládeže 2008 se mladí lidé z celého světa vydají na pouť víry, setkají se a zakusí pohostinnost a lásku Boží. Mají možnost znovu objevit své křestní povolání a ústřední svátosti eucharistie a smíření. Tím mohou v sobě objevit novou apoštolskou horlivost a svědčit ve větší plnosti o evangeliu v moderním světě.